Certificatie

Helaas moeten we vaststellen dat er nog steeds niet gecertificeerde producten in de handel gebracht worden terwijl ze wettelijk wel gecertificeerd zouden moeten zijn.

Er is een duidelijke certificatieverplichting voor alle producenten en importeurs van producten die onder een van de Europese richtlijnen vallen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen. Er is helaas geen streng overheidstoezicht dat dit ook daadwerkelijk afdwingt. Dit opent blijkbaar de weg voor het ongecertificeerd leveren van producten. Deze praktijk is levensgevaarlijk. De afnemer heeft geen enkele garantie dat het product daadwerkelijk aan de minimale veiligheids- en gezondheidseisen voldoet.

Koop alleen bij als goed bekendstaande aanbieders die vertrouwd zijn met de producten.

Epi-no is een CE gecertificeerd medische hulpmiddel geproduceerd in Duitsland onder streng toezicht en volgens de richtlijn ISO 13485:2003 (CMDCAS).

 

Certificate ISO 13485:2012
ce-13485-2012-e

ce-13485-2003_01