Ook zwangere vrouwen in Afrika bereiden zich goed voor!

SimaviIn ontwikkelingslanden vormen moeders de kern van hun gemeenschap. Ze zorgen voor het inkomen en hun gezin, maar lopen ook grote gezondheidsrisico’s. Nog steeds sterven er jaarlijks ongeveer 350.000 vrouwen in het kraambed door een gebrek aan medische zorg en kennis.

Simavi vindt dat iedere vrouw recht heeft op een veilige zwangerschap en bevalling en steunt aanstaande moeders. Samen met lokale partners werkt Simavi in de armste gebieden in ontwikkelingslanden aan het terugdringen van moedersterfte.

SimaviZwangere vrouwen krijgen medische controles en voorlichting over hygiëne, inentingen en de gezondheid van baby’s. Traditionele vroedvrouwen leren meer over professionele zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg. In mobiele klinieken kunnen toekomstige moeders prenatale controles laten uitvoeren. Daarnaast stimuleert Simavi dat zwangere vrouwen bij complicaties -in het bijzijn van een geschoolde verloskundige- bevallen in de kliniek.

Firma Orjan, die Epi-no distribueert, zet zich in voor
en veilige zwangerschappen in ontwikkelingslanden. U ook? Steun de strijd tegen moedersterfte, adopteer een wereldmoeder! Kijk dan eens op: www.adopteereenwereldmoeder.nl